• ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ
    РАБОТИ

  • РАЗРУШАВАНЕ
    НА СГРАДИ

  • УКРЕПВАНЕ НА
    СВЛАЧИЩА И ТУНЕЛИ

ДЕМОЛЕКС2 ООД - проектиране и извършване на технологични, специални, подземни и надземни пробивно-взривни работи.

0
0
0
0