ДЕМОЛЕКС2 ООД


„ДЕМОЛЕКС2” ООД е семейна компания.

Основен предмет на дейност е проектиране и извършване на технологични, специални, подземни и надземни пробивно-взривни работи. Фирмата е ръководена от инж. Вехби Паликаров – Управител, дългогодишен и доказал се представител на бранша.

Дружеството разполага с квалифициран персонал за проектиране и извършване на пробивно-взривни работи / проектанти на ВР, ръководители на ВР и взривчици. Притежава всички необходими разрешителни за извършване на тази дейност.